skip to Main Content

Optimizacija za tražilice

Planirajte dugoročnu posjećenost, naručite SEO optimizaciju i budite vidljivi među prvim rezultatima pretraživanja na internet tražilicama.

SEO: Optimizacija za tražilice

Dizajn i funkcionalnost web stranice nisu dovoljni za privlačenje klijenata na stranicu. Važno je i da je stranica vidljiva u rezultatima pretraživanja. U tu svrhu radi se SEO.

Optimizacija za tražilice

Što je u stvari SEO?

SEO je skup radnji kako bi se pomoglo tražilicama da shvate bit stranice te ju samim tim dobro pozicioniraju u rezultatima pretraživanja za određene ključne riječi.

Tehnička i sadržajna optimizacija

Optimizacija za tražilice dijeli se na tehničku i sadržajnu. Tehničkom optimizacijom analiziramo i optimiziramo kod, a sadržajnom sadržaj web stranice.

STRUKTURA KODA

Tehnička optimizacija

Internet tražilice pregledavaju kod web stranice i pokušavaju shvatiti njen cilj. Ako stranica ima previše koda koji se dugo učitava te ako kod nije dobro strukturiran, tražilice će se teško snaći te će slabije pozicionirati stranicu u rezultatima pretrage. Zato kod treba biti dobro strukturiran i pročišćen.

TITLE, DESCRIPTION, ALT, H…

Važnost tagova

“Title” i “description” tagovi vidljivi su kod rezultata pretraživanja, “h” tagovi se koriste kako bi se istaknuo važan sadržaj na stranici, a “alt” tagovi opisuju slike. Kod tehničke optimizacije provjerava se ima li web stranica sve potrebne tagove, ima li ih u optimalnom broju te jesu li svi tagovi popunjeni.

MOBILE FRIENDLY

Responzivnost

Većina korisnika pretražuje internet putem pametnih telefona. Web stranica mora biti responzivna (vizualno i tehnološki prilagođena mobilnim uređajima) kako bi ju tražilice prikazale u rezultatima pretrage na mobilnim uređajima, ali i zbog kvalitetnijeg korisničkog iskustva.

Sadržajna optimizacija za tražilice.

Sadržajnom optimizacijom web stranice tražilicama se sugerira koje ključne riječi su bitne za stranicu kako bi ju one dobro pozicionirale za te ključne riječi.

Sadržajna optimizacija vrlo je bitna jer, osim pozicije na tražilicama, cilj je i zadržavanje korisnika na stranici te stvaranje konverzija.

Ciljana skupina korisnika

Definirajte što detaljnije ciljanu skupinu korisnika koju želite privući. Da li su to djeca, mladi, stariji ili sve dobne skupine? Jesu li to muškarci, žene ili oba spola? Ciljate li na određene države i gradove ili vam geografska lokacija ne igra ulogu?

Ključne riječi

Primjer: iznajmljujete automobile u Zagrebu. Vaša ciljana skupina su poslovni ljudi i turisti u Zagrebu. Ključne riječi će biti: najam automobila Zagreb, rent-a-car Zagreb itd.

Osmišljavanje sadržaja

Sadržaj na web stranici potrebno je osmisliti tako da privuče i zadrži korisnike. Svaka usluga trebala bi imati opis koji će zainteresirati posjetitelje i koji će sadržavati relevantne ključne riječi.

Back To Top