skip to Main Content

Izrada web aplikacija

Izrađujemo poslovne web aplikacije. Recite nam što očekujete od aplikacije i mi ćemo osmisliti dizajn te isprogramirati sve potrebne funkcionalnosti.

Izrada web aplikacija

Što su web aplikacije

Web aplikacije su programska rješenja koja se nalaze na web serveru umjesto lokalno na računalu korisnika, a pristupa im se na isti način kao i web stranicama – pomoću web preglednika.

Karakteristike

Web aplikacije su specifične po tome što mogu raditi na različitim platformama. Ne morate biti vezani za svoj ured jer im možete pristupiti s bilo kojeg mjesta gdje postoji internetska veza.

Prednosti

Prednost web aplikacija u odnosu na desktop aplikacije je to što je potrebna samo jedna instalacija. Nakon što se web aplikacija instalira na server, može joj se pristupiti sa svih uređaja koji imaju instaliran web preglednik.

NEOVISNOST

Ne ovise o sustavu

Izrada web aplikacija ne ovisi o operacijskom sustavu koji se nalazi na uređaju te im se zbog toga može pristupiti sa svih uređaja, bilo da koriste Windows, Linux, Android, iOS ili bilo koji drugi operacijski sustav.

MOBILNOST

Nalaze se na serveru

Web aplikacije smještene su na serveru, a pristupa im se pomoću preglednika i internetske veze. To znači da im možete pristupiti s bilo kojeg mjesta u svijetu, a ne samo u uredu.

PRILAGODLJIVOST

Lako se nadograđuju

Nadogradnja web aplikacija neusporedivo je jednostavnija od nadogradnje desktop aplikacija. Nakon što se aplikacija nadogradi na serveru, izmjene su odmah vidljive na svim uređajima.

Za što se koriste web aplikacije?

Izrada web aplikacija najviše se koristi u poslovnom svijetu kao sredstvo za obavljanje pojedinih poslova (npr. aplikacija za upravljanje narudžbama, sustav za upravljanje sadržajem…), a često se koriste i u edukativne svrhe te za zabavu (npr. kvizevi, igrice…).

Na internetu se nude razne gotove web aplikacije, ali one nisu prilagođene svakom korisniku posebno pa se može dogoditi da im nedostaju neke karakteristike koje su Vama važne. Osim toga, custom izrađene web aplikacije mogu se lako spojiti s vašom web stranicom.

Izrada web aplikacija

Izrađujemo web aplikacije prema individualnim potrebama korisnika. Vi odlučujete koje funkcionalnosti i karakteristike će aplikacija imati, a možete i sami odabrati dizajn aplikacije ako to želite.

Sigurnost

Posebnu pažnju pri izradi web aplikacija posvećujemo sigurnosti. U programiranju koristimo metode i standarde koji osiguravaju visoku sigurnost web aplikacije.

Održavanje

Redovito održavamo web aplikacije kako bi ispravno funkcionirale i bile u koraku s vremenom. Nadograđujemo postojeće web aplikacije novim funkcionalnostima.

Back To Top