• PRIJAVA NA NEWSLETTER

Ilustracija za izradu web aplikacija
Internet aplikacije

Izrada web aplikacija

Izrađujemo individualne web aplikacije za posao ili zabavu. Recite nam što očekujete od aplikacije i mi ćemo osmisliti dizajn te isprogramirati sve potrebne funkcionalnosti.

Što su web aplikacije

Web aplikacije su programska rješenja koja se nalaze na serveru, a pristupa im se na isti način kao i web stranicama – pomoću web preglednika.

Karakteristike

Web aplikacije su specifične po tome što mogu raditi na različitim platformama te im se može pristupiti s bilo kojeg mjesta gdje postoji internetska veza.

Prednosti

Glavna prednost web aplikacija u odnosu na desktop aplikacije je to što je potrebna samo jedna instalacija. Nakon što se web aplikacija instalira na server, može joj se pristupiti sa svih uređaja koji imaju instaliran web preglednik.

Responzivnost web aplikacija
Neovisnost

Ne ovise o sustavu

Web aplikacije ne ovise o operacijskom sustavu koji se nalazi na uređaju te im se zbog toga može pristupiti sa svih uređaja, bilo da koriste Windows, Linux, Android, iOS ili bilo koji drugi operacijski sustav.

Mobilnost

Nalaze se na serveru

Web aplikacije smještene su na serveru, a pristupa im se pomoću preglednika i internetske veze. To znači da im možete pristupiti s bilo kojeg mjesta u svijetu, a ne samo u uredu.

Prilagodljivost

Lako se nadograde

Nadogradnja web aplikacija jednostavnija je od nadogradnje desktop aplikacija. Nakon što se aplikacija nadogradi na serveru, izmjene su odmah vidljive na svim uređajima.

Narančasta i plava kugla
Primjena web aplikacija

Za što se koriste web aplikacije

Web aplikacije najviše se koriste u poslovnom svijetu kao sredstvo za obavljanje pojedinih poslova (npr. aplikacija za upravljanje narudžbama, sustav za upravljanje sadržajem…), a često se koriste i u edukativne svrhe te za zabavu (npr. kvizevi, igrice…). Na internetu se nude razne gotove web aplikacije, ali one nisu prilagođene svakom korisniku posebno pa se može dogoditi da im nedostaju neke karakteristike koje su Vama važne. Osim toga, custom izrađene web aplikacije mogu se lako spojiti s vašom web stranicom.

Individualne internet aplikacije

Izrađujemo web aplikacije prema Vašim potrebama. Vi odlučujete koje sve karakteristike će aplikacija imati, a možete i sami odabrati dizajn aplikacije ako to želite.

Sigurnost

Posebnu pažnju posvećujemo sigurnosti web aplikacija. U programiranju koristimo metode i standarde koji osiguravaju sigurnost web aplikacije.

Održavanje

Održavamo web aplikacije kako bi uvijek funkcionirale i bile u koraku s vremenom. Također, radimo nadogradnju postojećih web aplikacija.